ZGŁOŚ ABSTRAKT

Zgłoś abstrakt

Zachęcamy do zgłaszania wystąpień podczas konferencji INFUzja 2024

Prosimy o przesyłanie abstraktów wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza w terminie do 30 sierpnia 2024 r. Streszczenia zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „European Journal of Infusion Nursing” po zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji.

Instrukcje przygotowania abstraktu:

  • Streszczenie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie .doc/.docx/.pdf/.txt za pomocą poniższego formularza
  • Streszczenie pracy badawczej powinno zawierać następujące elementy: tytuł, wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski i słowa kluczowe
  • Streszczenie prac poglądowych, poza tytułem i zwięzłym wprowadzeniem w zagadnienie, powinno zawierać cel pracy oraz słowa kluczowe
  • Streszczenie nie powinno przekroczyć 500 słów

Poniżej prezentujemy przykład:

72-1

Akceptacja abstraktów

Wszystkie propozycje wystąpień zostaną poddane recenzji przez członków Komitetu Naukowego. O zaakceptowaniu abstraktu Zgłaszający zostaną poinformowani drogą mailową.

Zgłoszenie pracy naukowej

Istnieje również możliwość publikacji w półroczniku „European Journal of Infusion Nursing” pełnych prac – wystąpień konferencyjnych, które otrzymają pozytywne recenzje.

Zgłoś abstrakt

Dołącz do nas

Razem z nami buduj przyszłość pielęgniarstwa infuzyjnego

Zarejestruj się już teraz!

To top