ZGŁOŚ PLAKAT

Zgłoszenie plakatu

Zachęcamy do zgłaszania posterów na sesję plakatową podczas konferencji INFUzja 2024

Prosimy o przesyłanie plakatów wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza w terminie do 30 sierpnia 2024 r. Zgłoszone plakaty zostaną poddane ocenie przez Komitet Naukowy, a wybrane do prezentacji prace będą wyeksponowane podczas sesji plakatowej na terenie konferencji.

Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jeden plakat.

Instrukcje przygotowania plakatu:

  • Preferowany format plakatu to format panoramiczny w stosunku 16:9 (orientacja pozioma)
  • Plakat należy załączyć w formie pliku .jpg, .png, lub .pdf. Tytuł pliku powinien zawierać nazwisko pierwszego Autora oraz tytuł plakatu
  • Objętość pliku to maksymalnie 16 MB
  • Treść plakatu powinna być zgodna z tematem konferencji

Warunkiem prezentacji plakatu jest rejestracja na konferencję i uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Akceptacja plakatów

Wszystkie zgłoszone plakaty zostaną poddane weryfikacji przez członków Komitetu Naukowego. O zaakceptowaniu plakatu Zgłaszający zostaną poinformowani drogą mailową.

 

Zgłoś plakat

Dołącz do nas

Razem z nami buduj przyszłość pielęgniarstwa infuzyjnego

Zarejestruj się już teraz!

To top